MENU

Terms

1. villkor
genom att få tillgång till denna hemsida, samtycker ni till att vara bunden av hemsidans villkor för användningen, alla tillämpade lagar och förordningar, samt samtycker till att ni är ansvarig för att uppfylla  alla tillämpliga lokala lagar. Om ni inte samtycker till något av dessa villkor förbjuds ni att använda eller få tillgång till denna hemsida. Det material som finns på denna hemsida är skyddat  av gällande upphovsrättslagar och lagstiftning om varumärken.
 
2. användarlicens
 
3. Frånsägande utav ansvar 
Materialet på Diner en Blanc Internationals hemsida tillhandahålles ”som det är”. Diner en Blanc International ger inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och avsäger härmed och omintetgör alla andra garantier, inklusive utan begränsning till, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Vidare garanterar inte Diner en Blanc International, eller gör några utfästelser om riktigheten, sannolika resultat, eller tillförlitligheten av användning av materialet på sin hemsida på Internet eller som på annat sätt rör sådant material eller på några hemsidor länkade till denna hemsida.
 
4. Preskription
Under inga omständigheter ska Diner en Blanc International eller deras leverantörer vara  ansvariga för några som helst skador (inklusive, utan begränsning till, skador eller förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten) till följd av användning eller oförmåga att använda material på Diner en Blanc Internationals hemsida, även om Diner en Blanc International eller en Diner en Blanc International- representant har anmälts muntligen eller skriftligen om möjligheten av sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.
 
5. Revideringar och Errata
Materialet som syns på Diner en Blanc Internationals hemsida kan inkludera tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Diner en Blanc International garanterar inte att något utav materialet på dess hemsida är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Diner en Blanc International kan komma att göra ändringar på materialet som finns på dess hemsida när som helst utan att meddela detta först. Diner en Blanc International gör dock inte några som helst åtaganden att uppdatera materialet.
 
6. länkar
Diner en Blanc International har inte granskat alla sidor länkade till dess hemsida på Internet och är inte ansvarig för innehållet på en sådan länkad webbsida. Införandet av en länk innebär inte godkännande av Diner en Blanc International eller av hemsidan. Användningen av en sådan länkad hemsida sker på användarens egen risk.
 
7. Villkor för användning av Modifieringar
 
Diner en Blanc International kan revidera dessa villkor för användning av sin webbplats när som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats samtycker du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa Villkor för användning.
 
8. Tillämpade lagar
Anspråk rörande att Diner en Blanc Internationals hemsida ska  regleras av lagarna i provinsen Quebec och de federala lagarna som tillämpas i Kanada. Användaren samtycker också och avger här med den exklusivt personliga jurisdiktionen och platsen för domstolarna i provinsen Quebec och medger att användaren gör det frivilligt och är ansvarig för att följa lokala lagar.
 
Har Ni glömt ert lösenord?
Är Ni inte medlem än? Registrera


Le Dîner en Blanc
Stockholm
I:
Dagar
Timmar
Min.
Sek

Webbshop

Nyhetsflöde facebook
Följ oss på Twitter

Partners Kontraktsformulär
Vill du vara bordsvärd