MENU

Integritetspolicy

Dîner en Blanc International ("DEB INT") -plattformen innehåller hemsidor, tjänster, program och nätverk (“DEB”), som tillåter er att under vissa omständigheter ladda upp och dela multimediainnehåll och hjälpa er att delta i sociala evenemang, som erbjuds i er stad. DEB tror på informerat samtycke och full insyn i användningen av insamlad data. ni kan besöka denna plats som en oregistrerad besökare. för att komma åt alla funktioner och använda webbplatsen, måste ni registrera er som medlem. Under registreringen med DEB INT och dess lokala dotterbolags evenemang, och eventuellt göra uppladdningar av bilder och videoklipp, uppger ni personlig information om er själv. er integritet är viktig för oss. DEB INT är engagerad i att skydda och bevara er integritet när ni besöker vår hemsida eller kommunicerar med oss elektroniskt.  Denna integritetspolicy, tillsammans med våra  användarvillkor, ger en förklaring till vad som händer med alla personuppgifter, som ni lämnar till oss eller som vi samlar in från er. Genom att använda eller få tillgång till DEB, samtycker ni till vår integritetspolicy som beskrivs nedan.
 
innehållsförteckning
 1. insamling av information
 2. Cookies
 3. användning av era personuppgifter
 4. övriga upplysningar
 5. dataöverföring
 6. säkerheten för era personuppgifter
 7. Barnens integritet
 8. Policyändringar
 9. era rättigheter
 10. Tredje parts hemsidor
 11. uppdatera information
 12. Verksamhetsövergång
 13. Kontaktinformation
 
 1. Insamling av information
DEB INT är ensam ägare av informationen som samlats på den här hemsidan. Vi kommer inte ATT dela, sälja eller byta den här informationen till tredje part på andra sätt än de upplysningar som finns i detta  integritetsavtal.
 
vi kan komma att samla ihop och bevara dessa typer av data/information:
 
(a) information som samlas in automatiskt när ni besöker denna hemsida (som en besökare eller medlem):
(i) information om er dator och om era besök på och användning av denna hemsida, till exempel er IP-adress, geografiska läge, typ av webbläsare, information om er dator, länkkälla, besökets längd, antal sidvisningar och er interaktion med de besökta sidorna;
(ii) information om eventuella transaktioner som genomförs mellan er och oss på eller i samband med denna hemsida, inklusive information om eventuella hemsidor som ni anger eller inköp ni gör av våra varor eller tjänster;
 
(b) Information försedd av er/ihopsamlad av oss:
(i) Information som ni förser oss med i syfte att registrera er hos oss och använda funktionaliteten på hemsidan;
(ii) information som ni förser oss med i syfte att prenumerera på elektroniska anmälningar och /eller nyhetsbrev från DEB INT;
(iii) information ni förser oss med, inklusive bilder och videor, i syftet att använda våra webbtjänster;
(iv) Någon annan typ av information som ni förser oss med.
 
(c) Multimediadata:
MultimediaData kommer att samlas ihop när ni deltar i interaktiva webbapplikationer. DeSSa videodata kommer att användas av DEB för att träna dess datoralgoritmer för mätning och kommunikation av specifik metrik, inklusive känslor och allmän stämning HOS användaren. DEB kan vidare använda deSSa data för att förbättra sina nuvarande tjänster eller värdera dess användning av framtida tjänster.
 
 1. Cookies 
 
Vi använder cookies på denna hemsida. En cookie är en textfil som skickas av en webbserver till en webbläsare och sparas hos webbläsaren. Textfilen skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Detta gör det möjligt för webbservern att identifiera webbläsaren och förse personanpassade tjänster för er.
Vi kan komma att skicka en Cookie, vilket kan komma att lagras av er webbläsare på er dators hårddisk. Vi kan komma att använda informationen vi erhåller från den cookien i administrationen av denna hemsida, för att förbättra hemsidans användbarhet och för godkända marknadsföringssyften. Vi kan också komma att använda den informationen för att känna igen er dator när ni besöker vår hemsida och för att personanpassa vår hemsida för er.
 
Våra  annonsörer och samarbetspartners kan också skicka cookies. På De flesta webbläsare kan ni vägra att acceptera cookies. Detta kan emellertid inaktivera tillgång till några av de funktioner som finns på hemsidan.
 
(3) användning av era personuppgifter
 
personuppgifterna som lämnats på den här hemsidan kan komma att användas för syften som specificeras i denna integritetspolicy eller i relevanta delar av hemsidan.
 
Vi kan komma att använda era personuppgifter för att:
 
(a) Administrera hemsidan;
(b) förbättra er webbupplevelse genom att personanpassa hemsidan;
(c) möjliggöra er användning av de tjänster som finns på webbplatsen;
(d) skicka varor till er vilka är köpta via hemsidan, och leverera tjänster till er som köps via hemsidan;
(e) samla in betalningar från er;
(f) skicka  allmänNa (icke-marknadsförande) kommersiella meddelanden till er;
(g) skicka elektroniska meddelanden som ni särskilt har begärt;
(h) skicka våra nyhetsbrev till er och annan marknadsföringskommunikation (som rör vår verksamhet eller företag av noggrant utvalda tredje parter, vilket vi tror kan vara av intresse för er, via post eller, om ni uttryckligen har samtyckt till detta, via e-post, SMS eller liknande teknik. ni kan meddela oss när som helst om ni inte längre behöver marknadskommunikation som ska skickas via e-post till oss på [email protected];
(i) förse utvalda medarbetare med tillräcklig information för att skapa  analyser och statistisk information och ytterligare stärka DEB: s nuvarande och framtida erbjudanden;
(j) förse tredje part med statistiska uppgifter om våra användare - men denna information kommer inte att användas för att identifiera en enskild användare;
(k) hantera förfrågningar och klagomål från eller om er i samband med hemsidan, och
(l) andra användningar.
 
Vi kommer inte utan ert uttryckliga samtycke lämna ut er personliga information till tredje part för direkt marknadsföring.
 
(4) övriga upplysningar
förutom de upplysningar som är resonabelt nödvänDIGa för de framlagda syftena på andra ställen i denna integritetspolicy, kan vi komma att avslöja information om er:
 
(a) i den utsträckning vi är skylDIGa att göra så enligt lagen;
 
(b) i samband med några som helst rättsliga förfaranden eller blivande rättsliga förfaranden;
 
(c) i syfte att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive förse information till andra i syfte att förhindra bedrägeri och minska kreditrisken); och
 
(d) till köparen (eller framtida köpare) av något som helst företag eller tillgång vilket vi ska (eller överväger att) sälja.
 
bortsett från det som nämns i denna integritetspolicy, kommer vi inte förse er information till tredje parter.
 
 
(5) Dataöverföring
 
 Information som vi samlar ihop kan komma att lagras och bearbetas i, och skickas mellan något av de länder där vi är verksamma för att möjliggöra användningen av informationen i enlighet med denna integritetspolicy. Information, vilket ni förser oss med, kan komma att skickas till länder vilket inte har dataskyddslagar likvärDIGa med de som gäller i USA. Ni samtycker uttryckligen till sådana överföringar.
 
(6) Säkerhet av era personuppgifter
vi kommer ATT VIDta resonabla tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlusten av, missbruk av eller ändringar av era personuppgifter.
 
Vi lagrar alla personuppgifter som ni lämnar på våra säkra servrar. Alla elektroniska transaktioner ni gör eller tar emot från oss kommer att krypteras med hjälp av SSL-teknik för att förhindra obehörig åtkomst till er kontoinformation. Vi investerar i säkerhetsteknik och syftar till att säkerställa  att våra processer mötER eller överträffaR branschstandarder.
Naturligtvis är dataöverföring över internet osäker till sin natur, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet. Däremot kommer vi att meddela er om vi observerar något brott mot säkerheten.
 
ni är ansvarig för se till att ert lösenord och era kontouppgifter förblir konfidentiellA. Vi kommer inte ATT fråga er om ert lösenord.  Vänligen dela inte ert lösenord med andra. Byt lösenord regelbundet.
 
(7) Barnens integritet
 
om ni är under 13 år gammal, har ni inte tillåtelse att tillgå denna hemsida. Vi samlar inte in eller bibehåller personligt identifierbara uppgifter FRÅN BARN UNDER 13 ÅR. OM VI MÄRKER, eller det kommer till vår kännedom,  att sådan information SAMLAS, KOMMER VI SE TILL ATT RADERA INFORMATIONEN OCH AVSLUTA ETT SÅDANT KONTO. En förälder eller målsman för ett barn under 13, som har blivit medlem på den här hemsidan, kan kontakta oss på  [email protected] för att få det barnets konto avslutat och informationen borttagen.
 
(8) policyändringar
 
Ändringar av policyn – särskilt för tillåten användning av personuppgifter: personlig information som samlas som ett underlag kommer inte att användas för ett annat ändamål genom att ändra villkoren för integritetspolicyn, utan att vederbörligen informera er.
 
Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum genom att uppdatera en ny version på vår hemsida.  ni bör kontrollera denna sida då och då för att se till att ni är nöjd med eventuella ändringar. er fortsätta användning av denna sida utgör ert godkännande av ändringarna. Om ni är registrerad hos DEB INT, kommer vi att meddela er om ändringar i vår integritetspolicy via e-post.
 
(9) era rättigheter
ni kan instruera oss att förse er med all personlig information vi har om er. ni kan be oss att inte behandla era personuppgifter i marknadsföringssyfte via e-post till [email protected] när som helst. invånare från Kalifornien kan vidare erhålla personlig information som innehas av oss genom att skicka en skriftlig begäran till den adress som anges nedan.
 
(10) Tredje parts hemsidor
Vi kan tillhandahålla länkar till tredje parts hemsidor, såsom våra  affärspartners och online- annonsörer. Dessa hemsidor kan samla in information om er. Eftersom vi inte kontrollerar informationens riktlinjer eller rutiner för dessa tredje parter, bör ni granska deras integritetspolicy för att lära er mer om hur de samlar och använder personlig information. Vi är inte ansvariga för integritetspolicY och praxis för tredje parts hemsidor.
 
(11) uppdatering av informationen
vänligen Låt oss veta om den personliga information som vi har om er behöver rättas till eller uppdateras. det kommer att korrigeras /uppdateras inom rimlig tid.
 
(12) verksamhetsövergång
i händelse av att DEB INT eller dess dotterbolag går igenom en verksamhetsövergång eller försäljning av en del av sina tillgångar, kommer verksamhetsövergången, t.ex. en fusion eller eTT förvärv av andra medlemmars personliga uppgifter, i de flesta fall, vara en del av de överförda tillgångarna. Medlemmarna kommer att meddelas innan ett ägarbyte eller om kontroll av deras personliga information görs. Om SÅ SKER, som ett resultat av verksamhetsövergång, kommer medlemmarnas personuppgifter ATT användAs på ett sätt som skiljer sig från vad som angETTS vid tiden för insamlingen, kommer de att få ett val att inte låta SIN information användAs på ett annat sätt ÄN VAD SOM beskrivs i meddelande om förändringar I avsnittet ovan.
(13) kontaktinformation
Om ni har några frågor gällande denna integritetspolicy eller vår hantering av era personuppgifter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected] eller via post till DEB Privacy, Kalara Law Firm 1055 W 7th Street # 650 Los Angeles, CA 90017,.vi kommer svara på ert brev och vidta lämpliga åtgärder för att lösa eventuella problem inom 21 dagar efter mottagandet av ert brev.
Har Ni glömt ert lösenord?
Är Ni inte medlem än? Registrera


Le Dîner en Blanc
Stockholm
I:
Dagar
Timmar
Min.
Sek

Webbshop

Nyhetsflöde facebook
Följ oss på Twitter

Partners Kontraktsformulär
Vill du vara bordsvärd